Szkoła Rodzenia Ewy Chabas w Giżycku – sala zajęciowa