Szkoła Rodzenia Ewy Chabas w Giżycku – wyposażenie sali