Szkoła Rodzenia w Giżycku – Ewa Chabas w trakcie zajęć